EHRC 2009/98, EHRM 11-06-2009, , 77568/01, 178/02, 505/02 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Recht op vrije verkiezingen, Schrapping van kandidatenlijst, Daadwerkelijk rechtsmiddel

Samenvatting

Klagers wensten zich te kandideren voor de Bulgaarse parlementsverkiezingen in 2001. Zij werden echter enkele dagen voor de verkiezingen van de kandidatenlijst geschrapt wegens banden met veiligheidsorganisaties onder het communistische regime. Een daartoe ingestelde dossiercommissie kon via rapporten verslag uitbrengen over deze banden. In geval van klagers was dat door akten gebeurd, hetgeen eerder door de hoogste bestuursrechter als niet rechtsgeldig was geoordeeld. Klagers gingen in beroep bij dezelfde rechter en wederom werd het verstrekken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht