EHRC 2010/1, HvJ EG 02-09-2009, , T-37/07, T-323/07 (met annotatie van A. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Onschuldpresumptie, Terroristenlijst, Bevriezing van tegoeden

Samenvatting

Mohamed El Morabit, van Marokkaanse nationaliteit, is op de lijst geplaatst van personen, groepen en entiteiten die zijn betrokken bij terroristische daden volgens gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB zodat zijn financiële tegoeden zijn bevroren. Voor dergelijke maatregelen op gemeenschapsniveau heeft de Raad van de Europese Unie EG-verordening 2580/2001 tot stand gebracht. De lijst van personen waarop deze verordening van toepassing is, wordt halfjaarlijks door de Raad geëvalueerd en geactualiseerd. Door de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht