EHRC 2010/117, EHRM 27-07-2010, , 4149/04, 41029/04 (met annotatie van A.S.H. Timmer)

Inhoudsindicatie

Actio Popularis, Discriminatie, Stereotypen van Roma in overheidspublicaties

Samenvatting

Het Turkse ministerie van Cultuur heeft twee boeken gefinancierd waarin negatieve opvattingen en stereotypen over Roma worden weergegeven. De eerste publicatie betreft een boek getiteld ‘De Zigeuners van Turkije’, geschreven door een universitair hoofddocent. In sommige passages van het boek worden Roma afgeschilderd als dieven, zakkenrollers, oplichters, bedelaars, prostituees, en als polygaam en agressief. De tweede publicatie betreft een woordenboek bedoeld voor leerlingen, waarin pejoratieve betekenissen worden toegekend aan trefwoorden waar…

Verder lezen
Terug naar overzicht