EHRC 2010/130, EHRM 12-10-2010, , 30767/05, 33800/06

Inhoudsindicatie

Pilot-uitspraak. Restitutie en compensatie wegens eerder genationaliseerd eigendom, Structurele tekortkomingen in nationale regelgeving en procedures.

Samenvatting

Vanaf 1947 zijn onder het communistische regime in Roemenië vrijwel alle particuliere eigendommen (gebouwen, agrarische gronden) genationaliseerd. Na de val van het communistische regime is een serie van wetten aangenomen om de situatie recht te zetten. In wetten nrs. 112/1995 en 10/2001 is als algemeen beginsel neergelegd dat onroerende zaken worden gerestitueerd; compensatie zou kunnen dienen als vervanging wanneer restitutie niet meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht