EHRC 2010/131, EHRM 06-07-2010, , 5980/07 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Heropening strafprocedure, Eerlijk proces, Tenuitvoerlegging uitspraak Hof, Bevoegdheid Comité van Ministers

Samenvatting

Verzoeker was de leider van de PKK (de Koerdische Arbeiderspartij) en verblijft in de gevangenis. Hij werd door de Turkse rechter tot de doodstraf veroordeeld wegens activiteiten gericht op de afsplitsing van een deel van het Turkse grondgebied en wegens het opleiden en leiden van gewapende terroristen voor dat doel. De doodstraf werd later omgezet in een levenslange gevangenisstraf. In een einduitspraak van 12 mei 2005, gepubliceerd in EHRC 2005/…

Verder lezen
Terug naar overzicht