EHRC 2010/134, HvJ EU 30-09-2010, , T-85/09 (met annotatie van Armin Cuyvers)

Inhoudsindicatie

Recht op effectieve rechterlijke controle, Eigendomsrecht, Recht om te worden gehoord, Terroristenlijst, Bevriezing van tegoeden, Strikte toepassing Kadi I, Verhouding EU-VN, Relatie tussen het Hof van Justitie en het Gerecht

Samenvatting

Deze uitspraak is het vervolg op het belangrijke en beruchte Kadi-arrest (Kadi en Al-Barakaat t. Raad, HvJ EG 3 september 2008, gev. zaken C-402/05P & C-415/05P, Jurispr. 2008, I-6351). …

Verder lezen
Terug naar overzicht