EHRC 2010/142, EHRM 14-09-2010, , 32596/04 (met annotatie van Marianne Kroes)

Inhoudsindicatie

Privéleven, Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen voor gehandicapten, Niet-ontvankelijk

Samenvatting

Farcas heeft een erfelijke spierziekte en ondervindt daardoor ernstige mobiliteitsproblemen. Hij beschikt over een medische verklaring waarin de arts aan de bevoegde autoriteiten aanbeveelt om verzoeker in te schrijven in de categorie ernstig gehandicapten en hem recht op persoonlijke ondersteuning te verlenen. Begin 2004 raakt Farcas zijn baan kwijt. Hij stelt dat het hem onmogelijk was om tijdig zijn ontslag aan te vechten vanwege de ontoegankelijkheid van de rechtbank en het gebouw van de orde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht