EHRC 2010/17, EHRM 22-12-2009, , 27996/06, 34836/06 (met annotatie van J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Passief kiesrecht, Kandidaatstelling parlement en presidium, Discriminatie, Twaalfde protocol, Grote Kamer

Samenvatting

Klagers zijn Roma respectievelijk joods. De Grondwet van Bosnië-Herzegovina maakt voor tal van constitutionele structuren een onderscheid tussen ‘constituent peoples’ – waaronder Bosniakken, Kroaten en Serviërs worden verstaan – en ‘others’. Als lid van het Huis van de Volkeren, een kamer van de parlementaire assemblee, en van het presidium kunnen alleen personen worden gekozen die zich verbonden verklaren met één van de ‘constituent peoples’. Klagers weigeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht