EHRC 2010/19, Europees Comité van Sociale Rechten 30-03-2009, , 45/2007 (met annotatie van Paul Zoontjens (UvT))

Inhoudsindicatie

Non-discriminatie, Gezondheidsonderwijs, ‘Margin of discretion’ bij de vaststelling van regulier onderwijscurriculum

Samenvatting

Volgens het Comité getuigen bepaalde passages in het (schriftelijke) onderwijsmateriaal over seksuele en reproductieve gezondheid, dat wordt gebruikt in het reguliere curriculum op Kroatische scholen, van vooringenomenheid en zijn die discriminatoir en vernederend, vooral met betrekking tot de wijze waarop personen van niet-heteroseksuele oriëntatie daarin worden beschreven en afgeschilderd. Daarmee wordt, aldus het Comité, inbreuk gemaakt op art. 11, onder 2, ESH in…

Verder lezen
Terug naar overzicht