EHRC 2010/3, EHRM 18-09-2009, , 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Statenklachtrecht, Slachtofferstatus, Dezelfde klacht, Rechtsmacht EHRM ratione temporis, Voortdurende schending, Zesmaandentermijn, Verdwijning. Recht op leven, Onmenselijke behandeling, Vrijheidsontneming, Procedurele verplichting, Grote Kamer

Samenvatting

In deze zaak wordt in negen verzoekschriften namens 18 verzoekers geklaagd over diverse schendingen van het EVRM. Negen verzoekers zijn verdwenen gedurende militaire operaties in Noord-Cyprus door het Turkse leger in juli en augustus 1974. De overige negen personen zijn of waren familieleden van de mannen die zijn verdwenen. Acht van de negen verdwenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht