EHRC 2010/31, EHRM 24-11-2009, , 16072/06, 27809/08 (met annotatie van N.R. Koffeman,PhD-fellow bij het Instituut voor Publiekrecht, Universiteit LeidenMr. H.C.K. Senden,)

Inhoudsindicatie

Recht op privéleven, Verenigingsvrijheid, Jachtverbod, Geen inbreuk

Samenvatting

In 2004 wordt in het Verenigd Koninkrijk een wet aangenomen op grond waarvan, behoudens uitzonderingen, het jagen door middel van een jachthond verboden wordt. Een aantal jagers en een vereniging voor het plattelandsleven (‘the Countryside Alliance’) komen tegen deze jachtwet in opstand. Op nationaal niveau klagen zij over schending van hun rechten onder het EVRM. Dit biedt geen uitkomst; op alle niveaus worden hun klachten afgewezen.

In Straatsburg klagen de jagers – inmiddels…

Verder lezen
Terug naar overzicht