EHRC 2010/51, EHRM 20-03-2010, , 41827/07 (met annotatie van Marcelle Reneman)

Inhoudsindicatie

Verbod van marteling, Geloofwaardigheid asielrelaas, Omvang rechterlijke toets, Medisch bewijs

Samenvatting

R.C. is afkomstig uit Iran en heeft op 21 oktober 2003 een asielaanvraag ingediend in Zweden. Hij verklaart tegenover de Zweedse autoriteiten dat hij het Iraanse regime heeft bekritiseerd en aan verschillende demonstraties heeft deelgenomen. Hij is vanwege zijn activiteiten meerdere malen bedreigd door de Basij (een volksmilitie die trouw is aan de Hoogste Leider van Iran). Bij de laatste demonstratie is hij gearresteerd en gedurende twee jaar gedetineerd. Een…

Verder lezen
Terug naar overzicht