EHRC 2010/53, EHRM 02-02-2010, , 964/07 (met annotatie van Prof. mr. Pieter Boeles)

Inhoudsindicatie

Recht op privéleven, Signalering in het Schengen Informatie Systeem, Procedurele waarborgen, Wetmatigheidsvereiste, Beoordelingsmarge

Samenvatting

Niet-ontvankelijkverklaring van een klacht over schending van art. 8 EVRM van een Roemeen die door Frankrijk in het Schengen Informatie Systeem was gesignaleerd ter weigering van toegang. De algemene reden voor de signalering was de veiligheid van de staat en de openbare veiligheid. De concrete reden bleef geheim, ook in het beroep dat de Roemeen had ingesteld bij de hoogste Franse bestuursrechter. De klager beriep zich op jurisprudentie…

Verder lezen
Terug naar overzicht