EHRC 2010/88, EHRM 20-05-2010, , 55555/08, NJB 2010, 1401 (met annotatie van G.J. van der Heide)

Inhoudsindicatie

Toepasselijkheid ratione materiae, Uitputting nationale rechtsmiddelen, Aanvulling rechtsgronden, Recht op eigendom, Stuiting verjaring, Vertrouwensbeginsel, Bestuursrecht

Samenvatting

Cedo Lelas heeft als lid van een geniekorps van het Kroatische leger in de jaren 1996, 1997 en 1998 incidenteel mijnopruimingswerkzaamheden verricht. Krachtens besluit van de minister van Defensie uit 1995 hebben militairen als Lelas recht op een bijzondere toelage voor het uitvoeren van deze risicovolle activiteiten. Op de Staat is de verplichting komen te rusten om te dier zake 16.142 Kroatische Kuna (ongeveer € …

Verder lezen
Terug naar overzicht