EHRC 2010/95, EHRM 15-07-2010, , 44174/06, 44190/06 (met annotatie van M.K.G. Tjepkema,)

Inhoudsindicatie

Eigendomsrecht, Preventieve ruiming van vee, Legaliteitsbeginsel, Omvang compensatie

Samenvatting

Twee eigenaren van veebedrijven in Midden-Frankrijk, Chagnon en Fournier, worden in 2001 geconfronteerd met twee ministeriële maatregelen genomen in een reactie op de uitbraak van mond- en klauwzeer in Groot-Brittannië. Het vee op hun bedrijven is na 1 februari 2001 vanuit Groot-Brittannië geïmporteerd en is mogelijk besmet. De dieren, 583 van Chagnon en 518 van Fournier, worden preventief geruimd. Onderzoek van monsters wijst later uit dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht