EHRC 2010/98, EHRM 04-05-2010, , 21990/08 (met annotatie van Redactie)

Inhoudsindicatie

Discriminatieverbod, Sociale zekerheid, Verschil in pensioenrechten gebaseerd op aard en duur arbeidscontract, Geen beschermde grond van onderscheid

Samenvatting

Peterka is docent aan een universiteit en wilde in 2005 in aanmerking komen voor een ouderdomspensioen. Hij kreeg van de bevoegde sociale zekerheidsinstelling echter te horen dat hij daarvoor niet in aanmerking kwam, omdat hij nog steeds werkte op basis van een contract van onbepaalde duur. Klager procedeerde hierover omdat hij vond dat sprake was van een verschil in behandeling ten opzichte van mensen die werkten op basis van…

Verder lezen
Terug naar overzicht