EHRC 2011/13, EHRM 23-09-2010, , 27451, 60650/99 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Tenuitvoerlegging uitspraak nationale rechter. Redelijke termijn. Pilot judgment. Tenuitvoerlegging pilot judgment. Nieuw rechtsmiddel

Samenvatting

Verzoekers klagen over de niet-tenuitvoerlegging van de nationale rechterlijke uitspraken die in respectievelijk juli en mei 2007 bindend en uitvoerbaar waren. In deze uitspraken werden de autoriteiten van de Staat bevolen de toegekende geldelijke bedragen te betalen. Tevens werd geklaagd over schending van de redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM. Op 15 januari 2009 heeft het Hof het arrest Burdov (nr. 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht