EHRC 2011/141, EHRM 26-07-2011, , 35485/05, 45553/05, 35680/05 , 36085/05 (met annotatie van prof. mr. P.T.C. van Kampen)

Inhoudsindicatie

Schending onschuldpresumptie, Recht op beoordeling door onafhankelijk gerecht, Recht op eerlijk proces

Samenvatting

De (vier) klagers in de onderhavige zaak (Huseyn, Abbasov, Hajili en Mammadov) zijn allen betrokken bij (drie) politieke partijen die in de context van de presidentsverkiezingen in oktober 2003 een coalitie sluiten ten behoeve van (ondersteuning van) presidentskandidaat Gambar, voorzitter van de Musavat Partij. Gambar verliest de verkiezingen. Die dag en de dag erna, 16 oktober 2003, wordt tegen deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht