EHRC 2011/144, EHRM 21-06-2011, , n.v.t. (met annotatie van prof. mr. P.J.J. Zoontjens)

Inhoudsindicatie

Recht op onderwijs, Discriminatieverbod, Betaling schoolgeld op grond van nationaliteit en (beperkte) verblijfsstatus voor toegang tot voortgezet onderwijs niet gerechtvaardigd, Vergoeding schade en proceskosten

Samenvatting

De klagers Anatoliy en Vitaliy Ponomaryov, broers, geboren in 1986, resp. 1988 te Kazachstan, verhuisden in 1990 met hun ouders, die de Russische nationaliteit bezaten, naar Moskou. In 1992 scheidden de ouders, de broers bleven bij hun moeder. In 1993 trouwde de moeder met een Bulgaar en verhuisde de familie…

Verder lezen
Terug naar overzicht