EHRC 2011/161, EHRM 20-09-2011, , 3989/07 , 38353/07 (met annotatie van C.J. van de Heyning)

Inhoudsindicatie

Toegang tot de rechter en eerlijk proces, Weigering tot stellen van prejudiciële vraag, Afstemming EU-recht en EVRM, Onredelijke termijn van procedures, Kwalificatie als slachtoffer

Samenvatting

In Ullens de Schooten en Rezabek staat de vraag centraal of de weigering van een nationaal rechtscollege om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een schending van art. 6 EVRM uitmaakt. In 1998 veroordeelde een Belgische correctionele rechtbank Ullens de Schooten en Rezabek voor het moedwillig ontduiken van belastingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht