EHRC 2011/28, EHRM 21-09-2010, , 66686/09 (met annotatie van mr. dr. N.R. Koffeman LL.M)

Inhoudsindicatie

Recht op privéleven, Discriminatieverbod, Samenlevingscontract tussen personen van gelijk geslacht en aanspraak nabestaandenpensioen, Geen ongelijke behandeling

Samenvatting

De Fransman Jean-Claude Manenc heeft zesentwintig jaar samengewoond met zijn (mannelijke) partner als deze op 8 september 2009 overlijdt. In 2004 hebben de heren een samenlevingscontract (‘pacte civil de solidarité’ of pcs) gesloten. Na het overlijden van zijn partner verzoekt Manenc de bevoegde autoriteiten om uitbetaling van een nabestaandenpensioen. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat nabestaandenpensioenen alleen worden toegekend aan huwelijkse…

Verder lezen
Terug naar overzicht