EHRC 2011/31, EHRM 09-11-2010, , 1093/08 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Ontbinding gemeenteraad wegens aanbieden van diensten in meer talen, Ontvankelijkheid klachten aangebracht door decentrale overheden

Samenvatting

Klagers zijn de burgemeester en leden van de gemeenteraad van Sur, Turkije. De raad had het besluit genomen om verschillende gemeentelijke diensten meertalig aan te bieden, waaronder in het Koerdisch. De minister van Binnenlandse Zaken vorderde daarop bij de Raad van State ontbinding van de gemeenteraad en ontheffing van de burgemeester uit zijn ambt. Deze procedure was succesvol.

Volgens klagers zijn zij door…

Verder lezen
Terug naar overzicht