EHRC 2011/6, EHRM 21-10-2010, , 4916/07, 25924/08, 14599/09 (met annotatie van J.P. Loof)

Inhoudsindicatie

Demonstratievrijheid. Discriminatieverbod. Verbod Gay Pride-demonstraties vanwege homoseksueel karakter en vrees voor wanordelijkheden door vijandig publiek. Gebrek aan effectief rechtsmiddel tegen verbod

Samenvatting

De klager in deze zaak is een voorvechter van homorechten die in 2007, 2008 en 2009 een klacht bij het EHRM heeft ingediend vanwege de herhaalde weigering door het gemeentebestuur van Moskou om toestemming te verlenen voor het houden van Gay Pride-demonstraties (in 2006, 2007 en 2008). Klager stelt dat de demonstraties verboden werden op discriminatoire gronden…

Verder lezen
Terug naar overzicht