EHRC 2011/63, EHRM 23-11-2010, , 12977/09, 15856/09, 15856/09, 15892/09, 16199/09 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Geen wezenlijk nadeel, Misbruik van klachtrecht, Redelijke termijn

Samenvatting

Verzoeker heeft in de periode 2003-2010 diverse procedures lopen bij de rechter in verband met aftrek van bedragen van zijn declaraties als tandarts door de ziektekostenverzekeraar. De meeste procedures duurden meer dan zeven jaren voor drie rechterlijke instanties. De bedragen waarover geprocedeerd werd varieerden van 71 tot 312 euro. Verzoeker klaagt over een schending van de redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM in alle (vijf) zaken.

Het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht