EHRC 2011/66, EHRM 21-12-2010, , 28189/04, 28192/04 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Vrijheidsontneming, Minderjarige, Opvoeding, Verdenking strafbaar feit, Slachtoffer, Locus standi

Samenvatting

Verzoekers zijn twee moeders en hun minderjarige zonen, die ten tijde van de gebeurtenissen dertien en twaalf jaar oud waren. De twee jongens stalen op 31 december 2003 voedsel en enig keukengereedschap uit een schoolkantine. Op 5 januari 2004 werden zij door de politie ondervraagd en bekenden zij de diefstal. Hoewel de identiteit en de leeftijd van de overtreders toen al waren vastgesteld, werd twee dagen later een strafprocedure geopend…

Verder lezen
Terug naar overzicht