EHRC 2012/142, EHRM 16-04-2012, , 55508/07 , 29520/09 (met annotatie van dr. A.C. Buyse)

Inhoudsindicatie

Verbod van onmenselijke behandeling, Tweede Wereldoorlog, Massamoord Katyń, Jurisdictie ratione temporis, Samenwerkingsverplichting met EHRM, Weigering openheid, Historische waarheidsvinding

Samenvatting

In 1940 worden duizenden Poolse krijgsgevangenen door de geheime dienst NKVD geëxecuteerd zonder enige vorm van proces in de bossen van Katyń bij Smolensk op bevel van het politburo van de Sovjet-Unie. Nog tijdens de oorlog schuiven de nazi’s de moordpartij in de schoenen van de Sovjets, maar deze laatsten beschuldigen op hun beurt het Duitse bewind van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht