EHRC 2012/150, EHRM 03-05-2012, , 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09, 11706/09 (met annotatie van A.C.C.M. Uitdehaag)

Inhoudsindicatie

Recht op eigendom, Restitutie flat na oorlog, Dayton-Akkoord

Samenvatting

Bijna 20% van de vooroorlogse woningvoorraad in Bosnië en Herzegovina bestond uit appartementen. De eigendom van deze flats was, merendeels, geregeld via het regime van “social ownership”, waarbij door een werkgever aan een werknemer een recht van bewoning werd toegekend. De, ook nu nog, vigerende wetgeving (Housing Act 1984) kende aan de rechthebbende werknemer een permanent, levenslang, gebruik van de woning toe. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht