EHRC 2012/170, EHRM 31-05-2012, , 14966/04 (met annotatie van J. van der Velde)

Inhoudsindicatie

Eigendomsrecht, Restitutie land, Effectief rechtsmiddel, Pilot judgment

Samenvatting

Verzoekers verzochten in 1992 op basis van een door het parlement in 1991 aangenomen wet inzake het gebruik van landbouwgronden om restitutie van twee wijngaarden. Deze grond was tijdens de communistische periode gecollectiviseerd. Dit verzoek werd door een commissie toegekend, maar de autoriteiten die de restitutie moesten regelen hebben door traagheid niet aan bepaalde formaliteiten voldaan. Verzoekers stellen dat art. 1 Eerste Protocol is geschonden, omdat zij als gevolg van het (niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht