EHRC 2012/171, EHRM 31-05-2012, , 50208/06 (met annotatie van A.M.L. Jansen)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Fair hearing, Rule of law, Rechtszekerheid, Res judicata, Gezag / kracht van gewijsde

Samenvatting

Klager Esertas is met een andere persoon, I.B., eigenaar van een flat. Zij hebben een overeenkomst met het bedrijf Litesko ter zake van de centrale verwarming van de flat. Op 15 mei 2001 ontkoppelen Esertas en I.B. het door Litesko in stand gehouden systeem van de centrale verwarming van de flat en gaan een overeenkomst aan met een andere leverancier…

Verder lezen
Terug naar overzicht