EHRC 2012/184, EHRM 10-05-2012, , 34796/09 en 63 anderen

Inhoudsindicatie

Recht op een eerlijk proces, Met elkaar strijdige rechterlijke uitspraken, Rechtseenheid

Samenvatting

Klagers, 64 Roemeense ambtenaren, hebben volgens de geldende wetgeving recht op bepaalde toeslagen op hun ambtenarensalaris. Een verzoek aan hun werkgever om deze toeslagen uit te betalen, wordt afgewezen. De rechter oordeelt hierover dat klagers in beginsel recht hebben op de toeslagen, maar dat niet uit de wet blijkt hoe hoog de betreffende toeslagen zouden moeten zijn. Omdat het niet aan de rechter is om de hoogte van deze bedragen…

Verder lezen
Terug naar overzicht