EHRC 2012/186, EHRM 29-05-2012, , 16563/08, 40841/08, 8192/10 , 18656/10 (met annotatie van mr. F.H. Fernhout)

Inhoudsindicatie

Uitputting nationale rechtsmiddelen, Onmenselijke behandeling, Toegang tot de rechter

Samenvatting

Klager dient vier klachten in bij het EHRM, die alle verband houden met zijn behandeling in detentie in verschillende gevangenissen in Estland. De klachten gaan zowel over de behandeling zelf als over de beslissingen die in talloze nationale procedures over zijn zaken zijn genomen. De klachten met betrekking tot de toepassing van een veiligheidsbed en de beslissing van de Estse rechter dat een buitengerechtelijke procedure niet correct is gevolgd, worden door het EHRM gegrond…

Verder lezen
Terug naar overzicht