EHRC 2012/214, EHRM 06-07-2012, , 604/07, 43628/07, 46684/07, 3447/09

Inhoudsindicatie

Genationaliseerd eigendom, Geen tenuitvoerlegging van definitieve uitspraken, Compensatie, Effectief rechtsmiddel, Recht op genot van eigendom, Pilotprocedure

Samenvatting

Deze zaak betreft een twintigtal verschillende klachten over compensatie voor eerder genationaliseerd eigendom, waarover de Albanese rechter eerder wel definitieve uitspraken heeft gedaan, maar die nooit ten uitvoer zijn gelegd. Het Hof stelt vast dat in de loop van de tijd is voorzien in allerlei compensatieprocedures en plannen van aanpak, maar dat geen daarvan echt effectief is geweest. Ook het gelijkelijk toekennen van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht