EHRC 2012/216, EHRM 31-07-2012, , 45835/05 (met annotatie van mr. A.J.T. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Toegang tot de rechter, Openbaarheid van bestuur, Recht op informatie, ‘Civil right’

Samenvatting

Oleksandr Volodymyrovych Shapovalov is journalist en mensenrechtenactivist en volgde in die hoedanigheid het verloop van de verkiezingen, in dit geval de presidentsverkiezingen van 2004 in Oekraïne. Rond die verkiezingen waren er veel protesten (bekend geworden als de “Oranjerevolutie”) vanwege vermeende intimidatie en verkiezingsfraude. Die leidden ertoe dat de verkiezingen ongeldig werden verklaard en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Shapovalov versloeg de vergaderingen en de genomen besluiten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht