EHRC 2012/4, HvJ EU 08-12-2011, , C-386/10 P (met annotatie van mr. H.L. Janssen)

Inhoudsindicatie

Effectief rechtsmiddel, ‘Full jurisdiction’, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke boeten, Effectief rechterlijk toezicht

Samenvatting

Chalkor is een onderneming die halffabrikaten in koper en koperlegeringen produceert. Zij heeft samen met andere ondernemingen deelgenomen aan een mededingingsregeling waarbij de prijzen zijn vastgesteld, de markten zijn verdeeld en vertrouwelijke informatie is uitgewisseld in de sector koperen leidingbuizen. Op 3 september 2004 heeft de Europese Commissie na verificaties een boetebeschikking gegeven. Volgens deze beschikking heeft Chalkor deelgenomen aan een kartel met aanvankelijk vijf, maar later (na…

Verder lezen
Terug naar overzicht