EHRC 2012/48, EHRM 20-12-2011, , 55528/08 (met annotatie van mr. S. Dewulf)

Inhoudsindicatie

Foltering, Ondoelmatig onderzoek, Duurtijd

Samenvatting

Klager in deze zaak is Teslenko, die verdacht werd van het plegen van twee diefstallen op 4 augustus en 5 november 2003, en hiervoor werd opgepakt door de Oekraïense politie. Omdat hij ontkende iets met de feiten te maken te hebben, zouden agenten gedurende de nacht van 5 op 6 november hardhandig getracht hebben om hem tot een bekentenis te dwingen. Hoewel deze moeite tevergeefs bleek, werd klager niettemin voor een van de gewelddadige overvallen veroordeeld tot…