EHRC 2012/51, EHRM 19-10-2011, , 24147/11 (met annotatie van mr. drs. E.T.W. van Roemburg )

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Afghanistan, Verblijfsvergunning, Verbod op martelen, Effectieve remedie, Gezinsleven, Uitsluitingsgronden, Art. 1F Vluchtelingenverdrag, Ongewenstverklaring

Samenvatting

De Afghaanse man I. vraagt in 1999 samen met zijn vrouw en kinderen asiel aan in Nederland. Zijn claim wordt afgewezen op grond van de uitsluitingsgronden als geformuleerd in art. 1F Vluchtelingenverdrag 1951. Volgens art. 1F komen asielzoekers ten aanzien van wie ernstige redenen bestaan om te veronderstellen dat zij een internationaal misdrijf (een misdrijf tegen de vrede, een…

Verder lezen
Terug naar overzicht