EHRC 2012/54, HvJ EG 18-10-2011, , C 34/10 (met annotatie van mr. F.M. Fleurke)

Inhoudsindicatie

Rechtsbescherming biotechnologische uitvindingen, Verkrijging van voorlopercellen uit menselijke embryonale stamcellen, Octrooieerbaarheid, Menselijk embryo, Gebruik voor industriële of commerciële doeleinden

Samenvatting

De zaak betreft een octrooi van prof. Oliver Brüstle dat betrekking heeft op geïsoleerde en gezuiverde neurale voorlopercellen, werkwijzen voor de verkrijging ervan uit embryonale stamcellen en het gebruik van neurale voorloopcellen als therapie voor neurale anomalieën, zoals de ziekte van Parkinson. Greenpeace heeft voor de Duitse rechter beroep ingesteld tot nietigverklaring van het octrooi van prof. Brüstle voor zover dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht