EHRC 2012/55, EHRM 13-12-2011, , 20883/09 (met annotatie van T.N.B.M. Spronken)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Betrouwbaarheid getuigenbewijs, Motivering bewezenverklaring

Samenvatting

In oktober 1998 werden bij een roofoverval drie mensen gedood in hun woning in Kutina, Kroatië. In 1999 werd M.G. in staat van beschuldiging gesteld vanwege deze moord. De klager, Ajdarić, werd in 2005 gearresteerd op verdenking van een autodiefstal in Kroatië; daarop werd hij in voorarrest geplaatst in Zagreb. In december 2005 werd hij ziek en werd hij overgeplaatst naar het gevangenishospitaal van Zagreb. Daar deelde hij een kamer…

Verder lezen
Terug naar overzicht