EHRC 2012/6, EHRM 21-07-2011, , 32181/04 , 35122/05 (met annotatie van A.M.L. Jansen)

Inhoudsindicatie

Eerlijk proces, Bestuurlijke boete, ‘Full jurisdiction’, Vrijheid van meningsuiting

Samenvatting

Klager, Sigma Radio Television Ltd., is een televisie- en radiostation. De Cyprus Radio and Television Authority (CRTA) legt naar aanleiding van onderzoek naar een aantal uitzendingen van klager, Sigma Radio Television Ltd. (hierna ook: Sigma), aan deze een aantal boetes op vanwege schendingen van regelgeving betreffende radio- en televisieprogramma’s. Sigma wordt geïnformeerd over de mogelijk door haar gepleegde overtredingen en kan daarop reageren…

Verder lezen
Terug naar overzicht