EHRC 2012/74, EHRM 06-12-2011, , 12986/04 (met annotatie van mr. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt)

Inhoudsindicatie

Recht op toegang tot de rechter, Verhouding statelijk recht en kerkelijk recht, Organisatieautonomie kerkgenootschappen, Leger des Heils, Kerkelijke maatregelen tegen voorgangers (bekleders van het geestelijk ambt), Niet-ontvankelijk

Samenvatting

Verzoekers Hannah en Peter Müller, respectievelijk Zwitserse en Duitser, treden in bij het Leger des Heils (L’Armee du Salut) in 1975. Daarbij ondertekenen zij een verklaring waarin zij expliciet aangeven geen arbeidsbetrekking of arbeidscontract aan te gaan met de religieuze organisatie. Verzoekers werken zich op tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht