EHRC 2012/75, EHRM 06-12-2011, , 38254/04 (met annotatie van mr. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt)

Inhoudsindicatie

Recht op toegang tot de rechter, Verhouding statelijk recht en kerkelijk recht, Organisatieautonomie kerkgenootschappen, Protestants Kerkelijke Gemeente, Kerkelijke maatregelen tegen voorgangers (bekleders van het geestelijk ambt), Niet-ontvankelijk

Samenvatting

Sinds 1982 en 1986 zijn verzoekers Andreas Baudler en Roland Reuter predikanten bij de Protestants Kerkelijke Gemeente in respectievelijk Böblingen en Utfort, Duitsland. In 1994 treffen de organen van deze kerkelijke gemeenten maatregelen tegen beiden, wegens – niet nader omschreven – geschillen. De heer Baudler wordt eerst op wachtgeld gesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht