EHRC 2012/78, EHRM 13-12-2011, , 27458/06, 37205/06, 37207/06, 33604/07 (met annotatie van mr. F.J.L. Pennings)

Inhoudsindicatie

Eigendomsbescherming, Pensioen, Evenredigheidstoets

Samenvatting

Klagers zijn gepensioneerde advocaten die na beëindiging van hun praktijk pensioen hadden aangevraagd en gekregen. In de regeling die op hen van toepassing was, was het hun toegestaan om naast deze pensioenuitkering te werken, hetgeen klagers ook besloten te doen. In 2004 en 2005 veranderde de regelgeving echter en werd het pensioen van klagers volledig opgeschort omdat zij nog parttime werkzaam waren als advocaat. Pas nadat zij dit werk hadden neergelegd, kwamen zij opnieuw in aanmerking voor pensioenuitkering…

Verder lezen
Terug naar overzicht