EHRC 2012/95, HvJ EU 24-01-2012, , C 282/10 (met annotatie van mr. A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Betaald verlof, Horizontale werking van richtlijn, Richtlijnconforme interpretatie. Schadevergoeding/aansprakelijkheid staat. ‘Rechtsbeginsel’. Grote Kamer

Samenvatting

Dominquez kreeg een ongeluk toen zij op weg was naar haar werk. Dientengevolge was ze afwezig van haar werk gedurende veertien maanden. Zij eiste vervolgens 22,5 dagen betaald verlof voor die periode. Haar werkgever (CICOA) weigerde deze eis in te willigen en weigerde betaling van een vervangende schadeloosstelling. Het HvJ antwoordde op de vragen gesteld door het Cour de Cassation als…

Verder lezen
Terug naar overzicht