EHRC 2012/96, EHRM 06-12-2011, , 7097/10 (met annotatie van prof. mr. H.D. Ploeger en dr. ir. D.A. Groetelaers)

Inhoudsindicatie

Recht op eigendom, Recht op respect voor de woning, Uitputting nationale rechtsmiddelen, Privatisering, Fraude, Verkrijger te goeder trouw, Schadeloosstelling

Samenvatting

Gladysheva verkrijgt in 2005 de eigendom van een flatwoning in Moskou. De verkoper V had deze op zijn beurt gekocht van mw Ye. Deze Ye was de voormalige huurder aan wie de stad Moskou de flat had verkocht in het kader van privatisering van sociale huurwoningen. In 2008 verdenkt het huisvestingsbureau mw Ye ervan de flat via fraude in eigendom te…

Verder lezen
Terug naar overzicht