EHRC 2012/98, EHRM 10-01-2012, , 42525/07 , 60800/08 (met annotatie van prof. dr. A.M. van Kalmthout)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke en vernederende behandeling, Overbevolking en gevangenisregime, Effectief rechtsmiddel, Compensatie, ‘Pilot judgment’

Samenvatting

Klagers, van Russische nationaliteit, beklagen zich over de onmenselijke en vernederende omstandigheden in de gevangenis waar zij gedurende langere tijd in afwachting van hun strafproces zijn gedetineerd. De cellen bieden een leefruimte van minder dan 2 m2 per gedetineerde en het aantal bedden is onvoldoende om iedere gedetineerde van een eigen slaapplaats te voorzien. Ook voldoen de sanitaire voorzieningen niet aan de minimale eisen en bieden zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht