EHRC 2013/114, HvJ EU 07-03-2013, , C-128/12

Inhoudsindicatie

Handvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Tenuitvoerlegging Unierecht, Onbevoegdheid tot behandeling klacht

Samenvatting

Verzoekster heeft tezamen met anderen een vordering ingesteld tegen de Banco Português de Negócios (BPN) om uitbetaling te verkrijgen van het verschil in loon als gevolg van een per januari 2011 doorgevoerde loonsverlaging. BPN is sinds november 2008 genationaliseerd en heeft de loonsverlaging doorgevoerd om te voldoen aan (art. 19 van) de Wet op de rijksbegroting. Deze wet legt voor alle ambtenaren loonsverlaging  op teneinde het enorme begrotingstekort terug…

Verder lezen
Terug naar overzicht