EHRC 2013/116, EHRM 17-01-2013, , 38906/07, 52025/07 (met annotatie van mr. dr. P. Jacobs)

Inhoudsindicatie

Folterverbod, Toepassing geweld op gedetineerden na hongerstaking, Rol medische rapportage autoriteiten, Procedurele aspect art. 3 EVRM, Proportionaliteit

Samenvatting

Na een massale hongerstaking in een Oekraïense gevangenis vond een search and security operation plaats. Uit regeringsrapporten blijkt dat hierbij geweld is toegepast, maar dat de kwetsuren van de gedetineerden beperkt zijn gebleven tot enkele blauwe plekken. De lezing van de betrokken gedetineerden is een andere: zij klagen over ernstige mishandeling, zonder dat sprake is geweest van zorgvuldig medisch onderzoek na afloop…

Verder lezen
Terug naar overzicht