EHRC 2013/124, EHRM 14-03-2013, , 18734/09, 9424/11

Inhoudsindicatie

Recht op respect voor familie- en gezinsleven, Valse beschuldiging mishandeling, Uithuisplaatsing, Ontzetting uit ouderlijke macht, Onvoldoende feitenonderzoek

Samenvatting

Klagers zijn de ouders van twee kinderen, een jongen en een meisje in de schoolgaande leeftijd. De kinderen beweren het slachtoffer te zijn van mishandeling door hun ouders, waarop zij uit huis worden geplaatst en de ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet. In de procedures hierover stellen de ouders pertinent dat zij hun kinderen nooit hebben mishandeld en zij onderbouwen hun stellingen met…

Verder lezen
Terug naar overzicht