EHRC 2013/183, HvJ EU 06-06-2013, , C-648/11 (met annotatie van mr. drs. J.R. Groen)

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Belang van het kind, Niet-ontvankelijk verklaren identieke aanvraag

Samenvatting

Drie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dienen een asielverzoek in binnen het Verenigd Koninkrijk nadat zij eerder een asielverzoek hadden ingediend bij een andere lidstaat (twee van hen in Italië en een van hen in Nederland). Kernvraag bij de Britse rechter is of zij op grond van art. 6, tweede alinea van de Dublinverordening kunnen worden overgedragen naar een lidstaat waar zij eerder asiel hebben aangevraagd…

Verder lezen
Terug naar overzicht