EHRC 2013/201, EHRM 30-04-2013, , 37265/10 (met annotatie van mr. B. de Kam)

Inhoudsindicatie

Eigendom in de zin van art. 1 Eerste Protocol EVRM, Ontneming of regulering, Proportionaliteit

Samenvatting

Met invoering van de Wet herstructurering varkenshouderij werd voor Nederland een stelsel van varkensrechten geïntroduceerd. Aan individuele varkenshouders werden varkensrechten toegekend die bepalend waren voor het maximaal aantal te houden varkens per bedrijf. Nu bij de vaststelling van de hoeveelheid varkensrechten werd gekeken naar het aantal varkens dat in een zogenaamd referentiejaar werd gehouden, en niet naar het aantal varkens dat in dat jaar juridisch gezien mocht worden gehouden…

Verder lezen
Terug naar overzicht